• Str. Aries, Nr. 1, Bloc C, Craiova, Dolj

 • artinsolv@yahoo.com

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de administrator/ lichidator judiciar, societatea noastră dispune de capacitatea necesară gestionării unei astfel de activități, având în vedere experiența bogată acumulată în acest domeniu, de către toți membrii asociați coordonatori ai societății profesionale.

Pentru asigurarea unei calități corespunzătoare lucrărilor din domeniul insolvenței, în funcție de specificul activității debitoarei, societatea noastră apelează și la colaboratori externi specializați în afara altor domenii decat juridic, economic și lichidări.

De asemenea, în activitatea pe care o desfașoară societatea deține un sediu și dispune totodată de o logistică adecvată. Pe lângă cele precizate, societatea noastra își asumă îndeplinirea cu maximum de celeritate a tuturor obligațiilor ce incumbă procedurii de lichidare sau reorganizare, plecând de la nevoile particulare ale creditorilor.
 • - reorganizări judiciare
  - lichidări administrative
  - lichidări judiciare
  - consultanță în domeniul insolvenței
  - întocmire plan de reorganizare
  - expertize privind activități din cadrul procedurii de insolvență