• Str. Aries, Nr. 1, Bloc C, Craiova, Dolj

  • artinsolv@yahoo.com

Despre companie


ART INSOLV SPRL Craiova se bucură de o vastă experiență în domeniu, societatea fiind desemnată administrator/lichidator judiciar în peste 200 de cauze de către Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, Tribunalul Teleorman, Tribunalul București, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Gorj, Tribunalul Argeș, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Prahova, Tribunalul Dâmbovița, Tribunalul Timiș, Tribunalul Brăila, Tribunalul Hunedoara și Tribunalul Tulcea. Datorită numarului mare de dosare și a interesului deosebit manifestat de asociații, angajații și colaboratorii societății în rezolvarea acestor cauze, aceștia au dobândit o vastă experiență în rezolvarea cu celeritate și succes a tuturor problemelor ivite în cursul soluționării cauzelor respective.
Rezultatele finale obținute, responsabilitatea cu care atribuțiile au fost aduse la îndeplinire, rapiditatea soluționării tuturor cauzelor primite, toate se datorează capacității de lucru în echipă a personalului angajat precum și capacităii întregului personal de a rezolva cu prioritate problemele ivite în cursul activității. Dovada capacității noastre de rezolvare rapidă ți eficientă a atribuțiilor ce ne revin ca și administrator/lichidator desemnat conform Legii 85/2014 dar și Legii 31/1990, încrederea câștigată în timp față de personalul instituțiilor cu care interacționăm în exercitarea profesiei noastre, o reprezintă tocmai numărul mare de cauze care ne-au fost date spre solutionare de organele abilitate în acest sens. În prezent, societatea noastra deține un portofoliu de 61 de societăți aflate în procedura de insolvență.Echipa noastra de experti


Săftoiu Florin


Economist, practician in insolvență - membru UNPIR din anul 1999, consultant fiscal membru CCF, auditor financiar-membru CAFR și ASPAAS, expert contabil- membru CECCAR, expert evaluator - membru ANEVAR, broker – membru CNVM, mediator, având rolul de asociat coordonator

Tomescu Octavian


Economist, practician in insolvență - membru UNPIR din anul 2008, expert evaluator membru ANEVAR, expert contabil, având rolul de asociat coordonator

Trancă Marius Bogdan


Economist, practician in insolvență - membru UNPIR din anul 2016, expert contabil-membru CECCAR, expert evaluator - membru ANEVAR, auditor financiar-membru CAFR și ASPAAS, consultant fiscal membru CCF, având rolul de asociat coordonator

Robescu Florian


Economist, practician in insolvență - membru UNPIR din anul 2018, expert contabil –membru CECCAR, expert evaluator-membru ANEVAR, auditor financiar - membru stagiar ASPAAS, consultant fiscal membru CCF, având rolul de asociat coordonator

Filimon Lavinia


Avocat membru Barou Dolj, membru UNPIR din anul 2019, colaborator al societății

Odină Diana 


Avocat membru Barou Dolj, colaborator al societății

Mitrăchioiu Mihai


avocat membru Barou Dolj, membru UNPIR din anul 2011 colaborator al societății