• Str. Aries, Nr. 1, Bloc C, Craiova, Dolj

  • artinsolv@yahoo.com

  • reorganizări judiciare
  • lichidări administrative
  • lichidări judiciare
  • consultanţă în domeniul insolvenţei
  • întocmire plan de reorganizare
  • expertize privind activităţi din cadrul procedurii de insolvenţă

           În vederea îndeplinirii atribuțiilor de administrator/ lichidator judiciar, societatea noastră dispune de capacitatea necesară gestionării unei astfel de activitați, având în vedere experiența bogată acumulată în acest domeniu, în ultimii trei ani, de toti membrii asociați coordonatori ai societății profesionale.

           Pentru asigurarea unei calitați corespunzătoare lucrărilor din domeniul insolvenței, in funcție de specificul activitații debitoarei, societatea noastră apelează și la colaboratori externi specializați în afara altor domenii decat juridic, economic și lichidari De asemenea, în activitatea pe care o desfăsoara societatea deține un sediu și dispune totodata de o logistica adecvata.

           Pe langă cele precizate, societatea noastră iși asumă îndeplinirea cu maximum de celeritate a tuturor obligațiilor ce incumbă procedurii de lichidare sau reorganizare, plecând de la nevoile particulare ale creditorilor.