insolvency specialists
In vederea indeplinirii atributiilor de administrator/ lichidator judiciar, societatea noastra dispune de capacitatea necesara gestionarii unei astfel de activitati, avand in vedere experienta bogata acumulata in acest domeniu, in ultimii trei ani, de toti membrii asociati coordonatori ai societatii profesionale.
Pentru asigurarea unei calitati corespunzatoare lucrarilor din domeniul insolventei, in functie de specificul activitatii debitoarei, societatea noastra apeleaza si la colaboratori externi specializati in afara altor domenii decat juridic, economic si lichidari
De asemenea, in activitatea pe care o desfasoara societatea detine un sediu si dispune totodata de o logistica adecvata. Pe langa cele precizate, societatea noastra isii asuma Óndeplinirea cu maximum de celeritate a tuturor obligatiilor ce incumba procedurii de lichidare sau reorganizare, plecand de la nevoile particulare ale creditorilor.

reorganizări judiciare
lichidări administrative
lichidări judiciare
consultanţă în domeniul insolvenţei
întocmire plan de reorganizare
expertize privind activităţi din cadrul procedurii de insolvenţă